Home

Kinderen gewoon anders!

 

 

 

 

 

.

 

Kinderen laten en helpen waar geholpen moet worden. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de behoefte van het kind. Het helpen moet gezien worden als het begeleiden

 

 

Door ervaringen leer je! Het kind moet voldoende ruimte ervaren om zijn/haar zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen. Het kind staat constant binnen in de kern.

Wij hebben onder andere een:

 

Thuiszitters coach

 

Autisme coach

 

HB coach

 

HSP coach

 

ADHD coach

Logeerweekend

 

Het komt voor dat een kind met of zonder diagnose zich niet goed raad weet met zijn of haar vrije tijd.

 

 

Vakantie-opvang

 

In de vakantie is er nog meer tijd voor persoonlijke processen van een kind

 

 

Jairo, aai-en knuffelhond

 

Bij vormen van begeleiding gebruik van de aai- en knuffelhond Jairo

 

 

 

Een goed doel

 

Wij vinden het heerlijk om u en uw kinderen te helpen. Hulp bieden aan anderen is bevredigend. Als wij dan ook nóg iemand / instelling kunnen helpen dan is dat natuurlijk fantastisch.

Uit oogpunt voor onze maatschappelijke en sociale betrokkenheid hebben wij het volgende bedacht:

-Als u besluit om uw kind of gezin door ons te laten begeleiden dan gaat van ieder consult tussen de 2,00 en 10,00 euro naar één of meerdere goede doelen voornamelijk in het Westland en Den Haag. Samen met een aantal kinderen zal het geld persoonlijk worden overhandigd.

Ook zullen er ouders / verzorgers van kinderen zijn waarvan het inkomen niet voldoende is en er geen mogelijkheid bestaat op PGB of anderszins om ons in te schakelen. Samen met deze mensen zullen wij tot een oplossing komen. Zodat ook zij geholpen kunnen worden.

 

Waarom begeleiding?

 

Afhankelijk van het type begeleiding wordt er gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van gewenst gedrag. Het geleerde wordt in de praktijk individueel of in groepsverband toegepast. Alles gebeurt stap voor stap in het tempo van het kind. Door onze deskundigheid en onze praktische kant kunnen wij een hoop bij uw kind en uiteindelijk het gezin bereiken.

 

Begeleiders:

De begeleider zijn veelal enthousiaste ervaringsdeskundigen. Ook hebben wij begeleiders met een (ortho)pedagogische of onderwijs achtergrond. Allen met een hart op de juiste plaats.

 

Alle zorg(begeleiding) door onze Praktijk Kinderen gewoon anders kan gefinancierd worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB), vanuit particuliere middelen en t.z.t. mogelijk door middel van Zorg in Natura (ZIN)