Wie zijn wij?

 

Wie zijn wij?

 

Kinderen gewoon Anders is een Kleinschalige Praktijk in het Westland. Hier wordt (Ortho)Pedagogische- en Agogische begeleiding in Onderwijs, Opvoeding en Gezin gegeven. Kinderen gewoon anders biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jong volwassenen. Wij begeleiden veelal kinderen met angststoornissen, kinderen met problemen op school of thuis. Ook begeleiden wij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis(o.a. Autisme (ASS), Asperger, PDD-NOS), MCDD, ADHD ADD en ODD.

 

Aan deze Praktijk zijn diverse zelfstandigen (ZZP-ers) aangesloten. Een aantal van ons zijn ervaringsdeskundigen met kinderen met Autisme, AD(H)D. Ieder van ons heeft zijn of haar expertise. Waar wij dan ook gebruik van maken tijdens de begeleiding of behandeling gedurende het hele proces.

 

Wij hebben ons laten inspireren door verschillende (ontwikkeling) Psychologen, Pedagogen, Filosofen ieder met zijn of haar eigen inzicht.

Wij blijven door het lezen van vakliteratuur goed op de hoogte wat er speelt in ons werkveld.

 

Wisselen informatie uit met collega’s van andere Praktijken, Instellingen en scholen in het Westland maar ook daarbuiten.

 

De zorg door onze Praktijk: kinderen gewoon anders kan mogelijk worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit particuliere middelen.

 

Kinderen gewoon anders staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 56762690.

 

Ervaring

Wij hebben geruime ervaring met kinderen opgedaan bij c.q. met :

•Leerplicht

•Cluster 4

•REC

•Activiteitencentra

•Instellingen voor Geestelijk gehandicapten

•Scholen

•Gezinnen thuis

 

Kinderen gewoon anders!

Wij hebben onder andere een:

 

Thuiszitters coach

 

Autisme coach

 

HB coach

 

HSP coach

 

ADHD coach