Ons team

Wij hebben onder andere een:

 

Thuiszitters coach

 

Autisme coach

 

HB coach

 

HSP coach

 

ADHD coach

 

Ons team

Wij zijn een warm en integer team. Wij bieden u een luisterend oor. Wij ondersteunen u, uw kind en uw gezin met diverse methodieken, begeleidingsvormen, behandelingen om de verstoorde veerkracht te herstellen!

De snelle digitale, prikkelende en veeleisende samenleving vraagt veel van de veerkracht van een mens op het gebied van de school, het werk, de omgeving en het gezin. De veerkracht wordt op de proef gesteld en klachten: lichamelijk en emotioneel ontstaan

Wij benaderen kinderen, jongeren, ouders/ gezinnen op een integrale/ holistische manier. Wij gaan ervanuit dat: omdat ieder kind anders is, je ook overal moet kijken en datgene eruit haalt wat voor dat ene kind het juiste is.

Met in achtneming van uw eigen verantwoordelijkheid kunt u ervan uitgaan dat regulier en alternatief stromingen elkaar goed aanvullen

Kinderen

Kinderen laten en helpen waar geholpen moet worden. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de behoefte van het kind. Het helpen moet gezien worden als het begeleiden. Door ervaringen leer je! Het kind moet voldoende ruimte ervaren om zijn/haar zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen. Het kind staat constant binnen in de kern.

Volwassenen

Soms moet je als ook zo veel! We vergeten wel eens de capaciteiten die in ons zijn. Belangrijk is om deze (weer) te gaan benutten. Dat er een sterker en gelukkig mens naar voren komt. De volwassene moet zijn/haar eigen leven in handen nemen.

Visie

Een integrale levensloopbegeleiding van mensen met ADHD, ADD ASS en aanverwante stoornissen. Aan uit balans geraakte individuen/gezinnen met of zonder diagnose weer díe veerkracht terug te geven.

Negatieve ervaringen verwerken en er positieve succeservaringen voor in de plaats te zetten. Zodat zij het mooie in zichzelf en hun omgeving (weer) zien. Verder vinden wij een goede samenwerking tussen Onderwijs, Arbeid, Gemeente, Sportvereniging en vele anderen jeugd- en gezin organisaties van wezenlijk belang.

 

Kinderen gewoon anders!